ADATVÉDELMI  TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. amelyben  tájékoztatjuk  Önt,  mint  honlapunk  látogatóját Társaságunk  adatkezelési  és  adatvédelmi  szabályairól. 

 • 1. Társaságunk  az  adatkezelés  során  alábbi  alapelveket  követi: 
 •  a)  a  személyes  adatokat  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  Ön  számára  átláthatóan  kezeljük.
 •  b)  a  személyes  adatokat  csak  meghatározott,  egyértelmű  és  jogszerű  célból  gyűjtjük  és azokat  nem  kezeljük  a  célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon.
 •  c)  az  általunk  gyűjtött  és  kezelt  személyes  adatok  az  adatkezelés  céljai  szempontjából megfelelőek  és  relevánsak,  valamint  csak  a  szükségesre  korlátozódnak.
 •  d)  Társaságunk  minden  észszerű  intézkedést  megtesz  annak  érdekében,  hogy  az  általunk  kezelt  adatok  pontosak  és  szükség  esetén  naprakészek  legyenek,  a  pontatlan személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljük  vagy  helyesbítjük.
 •  e)  a  személyes  adatokat  olyan  formában  tároljuk,  hogy  Ön  csak  a  személyes  adatok  kezelése  céljainak  eléréséhez  szükséges  ideig  legyen  azonosítható.
 •  f) megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedések  alkalmazásával  biztosítjuk  a  személyes adatok  megfelelő  biztonságát  az  adatok  jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szemben.

 • 2.  Társaságunk  az  Ön  személyes  adatait    
 •  a)  az  Ön  előzetes  tájékoztatáson  alapuló  és  önkéntes  hozzájárulása  alapján  és  csakis  a szükséges  mértékben  és  minden  esetben  célhoz  kötötten  kezeljük,  azaz  gyűjtjük,  rögzítjük,  rendszerezzük,  tároljuk  és  felhasználjuk.  
 •  b)  amennyiben  az  Ön  adatainak  kezelése  jogszabályi  előírásokon  alapul  és  kötelező jellegű,  akkor az ilyen  esetekben  erre  a  tényre  külön  felhívjuk  az  Ön  figyelmét.
 •  c) A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre  Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a kérdéseire adott válasz továbbításának. 
 • d) Amennyiben  Ön  nem  a  saját,  hanem  más  személy  személyes  adatait  adja  meg,  úgy  vélelmezzük,  hogy  Ön  az  ehhez  szükséges  felhatalmazással  rendelkezik. Ön az adatkezeléshez  adott  hozzájárulását  bármikor  ingyenesen  visszavonhatja az info@guidesys.hu email címre küldött, ez igényét megfogalmazó levelével. A  hozzájárulás  visszavonásának  regisztrálását technikai  okokból  5 munkanapos  határidővel vállaljuk,  azonban  felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  jogi  kötelezettségünk  teljesítése  vagy  jogos érdekeink  érvényesítése  céljából  bizonyos  adatokat  a  hozzájárulás  visszavonása  után  is  kezelhetünk. Megtévesztő  személyes  adat  használata  esetén,  illetve  ha  valamelyik  látogatónk  bűncselekményt  követ  el,  vagy  Társaságunk  rendszerét  támadja,  az  adott  látogató  adatait  haladéktalanul  töröljük,  illetve szükség  esetén megőrizzük  azokat  a  polgári  jogi  felelősség  megállapításának  vagy  büntető  eljárás  lefolytatásának  időtartama  alatt. 


3. A  weboldalunk  látogatóitól  csak  akkor  kérjük  személyes, elérhetőségi  adataikat,  ha  információkérés miatt fel szeretnék venni velünk a kapcsolatot.  Látogatóink  beazonosítása  alapvetően  nem  célunk.   Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdéseivel  Ön  az  info@guidesys.hu e-mail-ben,  illetve székhelyünk postacímén  kérhet  további  tájékoztatást,  válaszunkat  késedelem  nélkül,  30  napon  belül megküldjük  Önnek  az  Ön  által  megadott  elérhetőségre. 


4. Mik  azok  a  sütik  és  hogyan  kezeljük  őket? 

A  sütik  (cookie-k)  olyan  kisméretű  adatfájlok  (továbbiakban:  sütik),  amelyek  a  weboldalon keresztül  a  weboldal  használatával  kerülnek  az  Ön  számítógépére  úgy,  hogy  azokat  az  Ön internetes  böngészője  menti  le  és  tárolja  el.  A  leggyakrabban  használt  internetes  böngészők (Chrome,  Firefox,  stb.)  többsége  alapbeállításként  elfogadja  és  engedélyezi  a  sütik  letöltését és  használatát,  az  viszont  már  Öntől  függ,  hogy  a  böngésző  beállításainak  módosításával  ezeket  visszautasítja  vagy  letiltja,  illetve  Ön  a  már  a  számítógépen  lévő  eltárolt  sütiket  is  tudja törölni.    A  sütik  használatáról  az  egyes  böngészők  „súgó”  menüpontja  nyújt  bővebb  tájékoztatást.   Vannak  olyan  sütik,  amelyek  nem  igénylik  az  Ön  előzetes  hozzájárulását.  Ezekről  weblapunk az  Ön  első  látogatásának  megkezdésekor  ad  rövid  tájékoztatást,  ilyenek  például  a multimédia-lejátszó,  terheléskiegyenlítő,  a  felhasználói  felület  testreszabását  segítő  munkamenet-sütik,  valamint  a  felhasználó-központú  biztonsági  sütik. A  hozzájárulást  igénylő  sütikről  –  amennyiben  az  adatkezelés  már  az  oldal  felkeresésével megkezdődik  –  a  Társaságunk  az  első  látogatás  megkezdésekor  tájékoztatja  Önt  és  kérjük  az Ön hozzájárulását.   Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.